ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูล

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
นายสมชาย ศิริเอก...บ้านเกิด หมู่บ้านวังมะเดื่อ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ปัจจุบันกำลังศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2552 ..จบชั้นประถม จากโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) จบมัธยม จากโรงเรียน คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จบ ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2550 จาก...มหาวิทยาลัยราภัฏหมู่บ้านจอมบึง